schooltjalk
ORTELIUS

°1908
°°2021 - renovatie door Atelier De Nijs

1898

scheepswerf A. de Goede, Zwartsluis, Nederland

Gebouwd in de 19de eeuw als vrachtschip zonder motor in Nederland

1948

Geschonken aan 't Stad door de burgemeerster

Het voormalige vrachtschip werd in 1948 samen met de tjalk de Gerlache aangekocht door Lode Craeybeckx, de burgemeester van Antwerpen. De Ortelius werd genoemd naar de Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius. De Gerlache was genoemd naar Adrien de Gerlache, die van 1897 tot 1899 een Belgische Zuidpoolexpeditie leidde. Craeybeckx maakte op 1 september 1948 de eigendom van de tjalken, samen met het houten jacht de Herwig, over aan de stad Antwerpen. De tjalken waren bedoeld om de Antwerpse schooljeugd aan te zetten tot de watersport. De Ortelius voer als schooltjalk voor de initiatie van de leerlingen van het vrije onderwijs (het katholieke net). De Gerlache voer voor het staatsonderwijs (het huidige gemeenschapsonderwijs). De Ortelius stond onder leiding van Jef Geens, terwijl J. Van den Broeck de lakens uitdeelde op Gerlache. Beide heren zetelden in een Adviserende Commissie voor Watersport van de Stad Antwerpen, waarvan onder meer ook de ingenieur-architect Hugo Van Kuyck deel uitmaakte. 

1949

ombouw van vracht naar gasten

De twee vrachtschepen werden na de schenking door burgemeester Craeybeckx omgebouwd om als schooltjalk gebruikt te worden. De kosten werden gedekt door Antwerpse firma’s en het Antwerpse mecenaat. De binneninrichting werd gedaan door de firma Guthrie-Murdoch. Er was aan boord slaapplaats voor 24 man plus een schipper met knecht. Er werden sanitaire ruimtes en kookgelegenheid voorzien. De diensten van de havenwerktuigen werkten de schepen verder af. De dekhutten werden herbouwd en betimmerd. Er werd een kluiverboom aangebracht. Uit een eik, gekozen in het Nachtegaalpark, werden vier nieuwe zwaarden vervaardigd. In elk schip werd een nieuwe motor van 44 pk van Paxman-Ricardo ingebouwd.

1955

Ander tuigage

Aanvankelijk voerden de Ortelius en de Gerlache een kottertuig, met gaffelgrootzeil, fok en kluiver. Het enorme grootzeil bleek evenwel moeilijk te hanteren en gevaarlijk voor de jonge opvarenden. Daarom werd er snel (in ieder geval vóór 1955) voor gekozen om de giek in te korten en vlak voor het stuurhuis een bezaanmast toe te voegen.

1948 - 1990

bemanning

De schepen werden bemand met een schipper en een knecht, die beiden stadsbediende waren. Daarnaast waren er aanvankelijk zes bemanningsleden aan boord die achttien jongeren begeleidden. Ieder bemanningslid moest telkens drie jongeren manoeuvres aanleren. Vanaf de lente tot de herfst werden weekendtrips ondernomen, terwijl in de paas- en zomervakantie ook vierdaagse reizen werden georganiseerd. Op woensdagen en donderdagen werden de twee schepen gebruikt voor havenrondvaarten voor de leerlingen van de Antwerpse scholen.

1973

verdere verbouwing opbouw

De beide schepen werden in een latere fase nog verder verbouwd. Zo werd de stuurstand op het achterdek gewijzigd en werden de Paxman-Ricardo-motoren op beide schepen vervangen door de huidige Scania Vabis.

1990

moeilijk vaarwater

Aan het begin van de jaren 1990 komen de twee schepen in moeilijk vaarwater. Vanwege besparingen werd het project van de schooltjalken toen stopgezet. In 1993 werd het project evenwel terug opgestart door de vzw Antwerpse Haven- en Vaarinitiatie.

2005

Uit de vaart

In 2005 ging die vzw in vereffening, waarna het beheer in 2006 overging op de vzw Trotter. Ondertussen waren beide schepen afgekeurd vanwege het gebruik van beton als ballast en omdat de plaatdikte op enkele plaatsen te dun was geworden. De schepen werden uit de vaart genomen.

2008

Gerlache is gered, Wat met de Ortelius?

In april 2008 werd de Gerlache na een restauratie te water gelaten. De Ortelius wacht nog op een restauratie om terug in de vaart te komen.

2013

Verhuis Ortelius

De Ortelius wordt verhuisd naar de droogdoksite van Antwerpen en afwachting van een restauratie.

2014

Beschermd erfgoed

Dankzij het unieke karakter en de herbestemming die het in 1948 kreeg, wordt het schip beschermd als varend erfgoed.

2018

Ortelius te koop 

Na jarenlange onzekerheid over de toekomst van de schooltjalk 'Ortelius' heeft het schepencollege van Antwerpen een duidelijke beslissing genomen over de toekomst van het schip. 'De Gerlache' zal opnieuw actief ingezet worden bij nautische evenementen en kleine havenrondvaarten en de 'Ortelius' wordt, omwille van de slechte staat, van de hand gedaan.

2008

Gerlache is gered, Wat met de Ortelius?

In april 2008 werd de Gerlache na een restauratie te water gelaten. De Ortelius wacht nog op een restauratie om terug in de vaart te komen.

2013

Verhuis Ortelius

De Ortelius wordt verhuisd naar de droogdoksite van Antwerpen en afwachting van een restauratie.

2014

Beschermd erfgoed

Dankzij het unieke karakter en de herbestemming die het in 1948 kreeg, wordt het schip beschermd als varend erfgoed.

2018

Ortelius te koop 

Na jarenlange onzekerheid over de toekomst van de schooltjalk 'Ortelius' heeft het schepencollege van Antwerpen een duidelijke beslissing genomen over de toekomst van het schip. 'De Gerlache' zal opnieuw actief ingezet worden bij nautische evenementen en kleine havenrondvaarten en de 'Ortelius' wordt, omwille van de slechte staat, van de hand gedaan.

Adres
VZW De Maakschappij
BE 0764.793.827
Pastorijstraat 11x
9130 Doel 


Contact
Email: info@atelierdenijs.be
Telefoon +32 (0) 495 54 67 62 

Feedback

Stuur ons uw ideeën, bugrapporten, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.