RESTAURATIE
ORTELIUS

°1908
°°2021 - renovatie door Atelier De Nijs


De visie is om de Ortelius in ere te resto-renoveren tot de functie van haar gloriejaren. Een schoolschip voor jongeren met een traditionele inkleding en voorzien van de moderne veiligheid en zetten we maximaal in op een volgend 100 jaar vaarplezier. De uitdaging is de morfologische afweging van gebruik, erfgoed en regelgeving om te komen tot het beste ontwerp voor het schip.

Visie

Schepen zijn gebouwd om te varen. Dat zal de Ortelius ook doen. Varen met groepen zoals scholen, jongeren of verenigingen op dag- en meerdaagse tochten. Door de ligging van Doel is dit een ideale uitvalsbasis naar zowel de haven voor rondvaarten als naar het westen met een vlotte verbinding naar de Westerschelde.

Erfgoed

Het schip is erkend als beschermd erfgoed sinds 2014 en dient bijgevolg te worden gerestaureerd naar de versie van 2014. Doorheen de jaren heeft het schip meerdere transformaties ge- kend. Het is de opgave om deze allemaal in kaart te brengen om zo de afweging te maken naar welke toestand we gaan restaureren zodat het schip, na 100den jaren, nog vele waters kan bevaren. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met Erfgoed Vlaan- deren.

Regelgeving en veiligheid

Met de visie om met groepen te meerdaagse tochten te varen hebben we te maken met de hedendaagse regelgeving. Er zijn tal van manieren om een schip in de vaart te brengen. Het is de opgave om alle opties te analyseren om zo de meest geschikte manier om het schip terug op water te krijgen de bepalen onder hedendaagse veiligheidsvoorschriften.

PLAN VAN AANPAK

Parallel worden zowel atelier als schip aangepakt.

 1. stap 1: 
  Bepalen van de te restaureren versie in overeenkomst met Erfgoed Vlaanderen.
 2. tap 2:
  Tekenen plannen en ontwerp door scheepsarchitect - Geraamd op € 30.000,-
 3. stap 3:
  Samenbrengen van fondsen, talent, gereedschap en materiaal - opzetten samenwerking met opleidingscentra
 4. stap 4:
  renovatie schip - Geraamd op € 700.000,- waarvan 80% gesubsidieerd door Erfgoed Vlaanderen.

STAND VAN ZAKEN

Start Crowdfunding Ortelius Doel

Maart 2024 
Start Crowdfunding. Samen met #HartvoorWaas en Koning Boudewijnstichting gaan we voor € 19.000 aan donaties. Wanneer we dit doel halen ontvangen we de extra € 6.000,- van #hartvoorWaas. Voor deze actie hebben we 1/2 van het schip in de verf gezet. GESLAAGD!

Alle info via

https://projecten.streekfondsoostvlaanderen.be/nl-NL/project/orteliusmoetvaren-04bd6

tjalk ortelius verhuis

November 2021  
verhuis naar Doel -20 november 2021 verhuist de Ortelius van de Antwerpse Droogdokkensite naar Doel. Samen met de vervoersfirma Aertssen en hijsfiram Mamoet tot een goed einde en dat helemaal gratis.

tjalk ortelius restauratie

september 2021
De in de jaren 70 toegevoegde opbouw is verwijderd. We krijgen een beeld van de oorspronkelijke lijnen van het schip. Ook de masten zijn verplaatst voor de doorgang tijdens de verhuis in de Liefkenshoektunnel.

Voor de verhuis van de Ortelius van de droogdoksite te Antwerpen naar Doel hebben we in de Liefkenshoektunnel 5,1 meter doorgang. Het schip op de low-trailer komt op 5,4 meter.

In de jaren 70 werd er op de roef een extra overkapping toegevoegd. Deze geeft extra beschutting aan de roerganger. Voor de restauratie van het schip streven we de originele lijnen terug te brengen. Deze extra overkapping hoort daar niet bij.

Het dak moet er af en liefst vóór de verhuis naar Doel.
Voor dit manoeuvre hebben we extra machines nodig en we wisten nog niet goed hoe. Héél toevallig, toen we op een dag op de droogdoksite te Antwerpen rondliepen was deze verrijker actief. De stuurman Jorn was ontzettend behendig met dat ding en zo vriendelijk dat ie ons wou helpen.

Topper!

Adres
VZW De Maakschappij
BE 0764.793.827
Pastorijstraat 11x
9130 Doel 


Contact
Email: info@atelierdenijs.be
Telefoon +32 (0) 495 54 67 62 

Feedback

Stuur ons uw ideeën, bugrapporten, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.

web page was created with Mobirise web template